top of page
designer Yomar Augusto

Yomar Augusto

Yomars werk wordt gedefinieerd binnen ruimtelijke grenzen, maar binnen deze grenzen worden zijn gebaren, zijn bewegingen - soms bedachtzaam, soms mimetisch - gekenmerkt door een stroming, door een natuurlijke organische abstractie.

Zijn werk weerspiegelt zijn persoonlijkheid: het is trouw aan zijn manier van denken, het kan opgevat worden als een ogenschijnlijk ingewikkelde taal die zich laat begrijpen door de sterke schoonheid van de vormen, door een Braziliaanse speelsheid en een eerlijke transparantie die onze — zijn en de onze - willekeur.

bottom of page