top of page
designer ClintonFriedman

ClintonFriedman

"Als kunstenaar heb ik twee tegengestelde processen: het ene mechanisch, het vastleggen van licht en het andere intuïtief, een ongedwongen manipulatie van kleur. Mijn kleurwerk is het tegenovergestelde van mijn fotografische studies. Als fotografie gedefinieerd wordt als de kunst of het proces om beelden te produceren door de werking van stralingsenergie, dan zijn mijn schilderijen een onbewuste reactie op mijn omgeving en spirituele verbinding met de natuurlijke wereld. Hoewel beide technieken mijn verbondenheid met de natuur onthullen, zijn de eindresultaten heel verschillend. Waar mijn fotografie illustreert, geven mijn schilderijen uitdrukking. In essentie zijn ze de natuur. Mijn praktijk is een opeenvolging van technieken, uitdrukkelijk procesgestuurd." - Clinton Friedman

bottom of page